Get Adobe Flash player
Društva

Pohvale in pritožbe

 Zdravstveni dom Sevnica je javni zavod, ki izvaja storitve zdravstvenega varstva in vzgoji pomembne preventivne zdravstvene dejavnosti.

Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo naših storitev.

Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali. Postopek v zvezi s pritožbami pacientov pa sedaj ureja Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. 15/08).

 

KAKO LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO? Ustna zahteva: vložite jo pri vodji oddelka v času uradnih ur, sprejme se jo na zapisnik.

Pisna zahteva: pošljete jo po pošti ali elektronski pošti, lahko pa jo oddate tudi v tajništvu Zdravstvenega doma Sevnica. Pisna zahteva mora vsebovati ime, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj, in morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev spora.

Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo.

KOMU LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

Zahteve sprejema vodja oddelka, pomočnica direktorice za zdravstveno nego in strokovna vodja zavoda.

KAKŠNI SO ROKI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE?

V primeru neustreznega odnosa zdravstvenega osebja je rok 15 dni od domnevne kršitve.

V primeru neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe je rok 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje, ali pa so se posledice kršitve pokazala kasneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj določenih rokov.

PACIENTOVE PRAVICE ›

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH ›

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

PACIENTOVE DOLŽNOSTI ›

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 27 December 2018 11:24)