Get Adobe Flash player

Poslanstvo

Naše osnovno poslanstvo je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov-pacientov.

 

VREDNOTE

1.Kakovost:
Spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave.
2.Učinkovitost:
Iskanje novih sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja zdravstvenih storitev kot iskanju optimalnih stroškov in izvajanju programov oz. dela.
3.Ustvarjalnost:
Vzpodbujanja sodelavcev, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo naših uporabnikov.
4.Zaupanje:
Izvajalci zdravstvenih storitev s kakovostnim delom opravičujemo zaupanje pacientov.
5.Etične norme:
V zdravstveni dejavnosti in zdravstvenih poklicih ravnamo skladno z etičnimi normami

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 28 November 2012 08:14)