Get Adobe Flash player

Predstavitev

Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica je bil ustanovljen 1.8.1992 v skladu z Odlokom o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Dejavnost ZD je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:

  • Splošna zdravstvena dejavnost
  • Specialistična ambulantna dejavnost
  • Zobozdravstvena dejavnost
  • Druge zdravstvene dejavnosti
  • Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
  • Druga splošna tajniška opravila
  • Druge poslovne dejavnosti dn.