Get Adobe Flash player

Javna naročila

Aktualna javna naročila 

1.   IZGRADNJA GARAŽNE HIŠE OB ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA - UREDITEV POKRITE VKOPANE GARAŽE ZA REŠEVALNA VOZILA - Po načelu funkcionalni kluč v roke. Oznaka javnega naročila je JN003177/2019-W01. Datum objave 17.5.2019. 

Dokumentacija:

POPIS GARAŽNA HIŠA ZD SEVNICA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

GARAŽNA HIŠA OB ZD SEVNICA_PDF ARHITEKTURA

 

 

 

 

 


 

 

Pretekla javna naročila

 

4. Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov za izvedbo ponovnega (II) odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov:  Razpisna dokumentacijaTABELE - predračun 2018-2019

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

1.       Vprašanje:

Zanima nas, ali lahko v tej fazi ponudimo artikle od drugega proizvajalca, ki so primerljivi ponujenim v prvi fazi?

V tem primeru, vam bomo omogočili testiranje vam nepoznanih artiklov.

Odgovor: Lahko ponudite artikle drugega proizvajalca, ki pa morajo biti primerljivi ponujenim ( imeti opisane zahtevane lastnosti iz zahtev naročnika), imeti morajo opravljene reference v Sloveniji in se lahko uporabljajo v rutini. Glede rezultatov mora biti jasno razvidno, da so glede specifičnosti in občutljivosti enaki kot že uporabljeni testi. Mi testiranja ne bomo izvajali.

 

2.       Vprašanje:

imeli bi vprašanje glede spodnjega artikla:

Sklop 9, postavka 96: 44090002 Microtainer biokem. gel 500 ?l

Prosili bi za več podatkov (kataloška, proizvajalec, …).

Odgovor:

V razpisne pogoje je sporno navajati proizvajalca in kataloško številko. V razpisu je jasno, da potrebujemo Microtajnerje z gelom za kapilarni odvzem volumna 500ul.

 

 

3.       Vprašanje:

Prosim za pojasnitev ali vam v Sklopu 10, kemikalije, podamo Ceno na EM (ki je v vaših primerih ml ali l), ali na pakiranje (torej 100 ml, oz 1 l).

 

Odgovor: CENO NA PAKIRANJE

 

 

1. 3D RTG aparat objavljeno pod zaporedno številko JN002788/2018 dne, 26. 04. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 3D RTG APARAT2. Osebno vozilo objavljeno pod zaporedno številko JN002789/2018 dne, 26.04.2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA OSEBNO VOZILO

 

 

 3. Javni razpis za dobavo  UZ aparata je objavljen na Portalu  pod št objave JN007902/2018-W01, dne 15.11.2018

 

 


 

 

Arhiv javnih naročil:

Javna naročila 2017

6. Zbirni seznam evidenčnih naročil

5.SANITENTI-LAB_MATERIAL_ZD_SEVNICA_2017_POPRAVEK_tabele__7._sklopa_in_dodan_sklop_18_20.11.2017.xls 

 

4.  Popravek Razpisna_dokumentacija_2017_korekcija_13.11.2017.doc 

 SANITENTI-LAB_MATERIAL_ZD_SEVNICA_2017_POPRAVEK_13.11.2017.xls

3. DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA, ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA - POPRAVEK TABELA Tabele_SANITENTI-LAB_MATERIAL_ZD_SEVNICA_2017_POPRAVEK_09.11.2017.xls

 

2. Javno naročilo za nakup analitskega sistema za izvajanje biokemijskih in imunokemijskih preiskav za obdobje 5 let, obj. na Portalu št.: JN009228/2017-B01.

 

 

Korkcija tabele EXCEL z dne 07.11.2017

 

Tabela

 

1. Javni razpis za dobavo osebnega vozila je objavljen na Portalu pod št. objave:

JN003122/2017-W01 z dne 12.4.2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Javna naročila 2016:

 

1. Na podlagi 6. točke 32. člena ZJN-2 naročnik izvede ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala  skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN7640/2015 z dne 15.7.2014 in Uradnem glasilu EU št.:2014/S 135 242315 z dne 17.7.2014.

Ponudniki oddajo ponudbo v pisni in excel obliki na CD enoti! 

Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo ponudnik dostavi do 19.9.2016 do 12.00 ure,na naslov: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

Dokumentacija: DOPIS ,  SANITETNI LABORATORIJSKI MATERIAL, ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL


Odgovori na vprašanja z dne 6.9.2016 in ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL 2016 KOREKCIJA 06.09.2016 

Odgovori na vprašanja z dne 8.9.2016 

Odgovori na vprašanja z dne 9.9.2016

Odgovori na vprašanja z dne 15.9.2016 2. Javno naročilo za storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve, objavljeno pod številko objave: NMV1831/2016 z dne,  23.3.2016. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

3. Javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije obstoječih prostorov za potrebe Nujne medicinske pomoči - II faza, pod št. objave JN2391/2016 z dne, 31.3.2016   

zipRAZPISNA DOKUMENTACIJA

 


 

Javna naročila 2015:

 

  1. Javni razpis za dobavo osebnega vozila je objavljen pod št objave

       NMV7449/2015 z dne 19.11.2015.

 

  2. Številka objave na Portalu za javni razpis za dobavo kombiniranega vozila: NMV6823/2015. 

     RAZPISNA DOKUMENTACIJA KOMBINIRANO VOZILO

 

 3. Ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnih sporazumov za javni razpis za dobavo s

     anitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala objavljenega na Portalu javnih naročil št.:

     JN7640/2015 z dne 15.7.2014

     SKLOP 11 : PRESEJALNI TESTI

     JN - sanitetni material 2015 sklop 11

 

    4. Ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnih sporazumov za javni razpis za dobavo   

      sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala objavljenega na Portalu javnih naročil št.:

      JN7640/2015 z dne 15.7.2014

      KOREKCIJA_TABELE_JN_-Zobozdravstveni__mat__2015_17.9.15.xls

      JN_-_sanitetni_material_2015.xls

            Odgovori na vpraanja z dne 11.9.2015

           Odgovori na vpraanja z dne 11.9.2015-2.

           Odgovori na vpraanja z dne 15.9.2015-3 

           Odgovori na vpraanja z dne 16.9.2015-4.doc

           Odgovori na vprasanja z dne 17.9.2015

         Odgovori_na_vpraanja_z_dne_17.9.2015-6.doc

  

       5. Javni razpis za izgradnjo preventivnega centra ZD Sevnica je bil objavljen na Portalu pod št.: 

           JN4355/2015 z dne 30.6.2015. Dokumentacija za razpis

       6..Razpis za digitalizacijo RTG aparata  je objavljen na Portalu pod št.: NMV1953/2015.

  

Javna naročila 2014: 

 

  1. Razpis za zavarovalne storitve ZD Sevnica s št.: NMV5305/2014
  2. Postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi izvedenega predhodnega razpisa objavljenega na Portalu JN št.: JN7640/2014 z dne 15.07.2014, za sklop 14. Zobozdravstveni material. Vpogled v ponudbene predračune za javni razpis št.: JN7640/2014 za sklop 14: Zobozdravstveni material.
  3. Javni razpis za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala, objavljenega na Portalu št.: JN7640/2014, z dne 15.7.2014.
  4. Javni razpis za dobavo kombiniranega vozila, objavljen na Portalu javnih naročil 24. 6. 2014 št: NMV1982/2014.

Zadnjič posodobljeno (Petek, 24 Maj 2019 04:59)